Prosjektledelse

Et hvert prosjekt har en dedikert prosjektleder som tar prosjektet fra A til Å i kommunikasjon med oppdragsgiver.

Våre prosjektledere er framdriftsgarantister i samarbeid med kunden/komiteen. I tillegg til prosjektstyring er vi  kreative rådgivere som kan komme med gode ideer og innspill relatert til arrangements mål og effekt.

Om ditt event er et kundearrangement eller en intern markering vil prosjektledelsen ha kontroll på budsjettrammer, logistikk, opprettholdelse av ulike frister med mer.

Hos oss er det en selvfølge at våre prosjektledere håndterer all informasjon fra kunden konfidensielt.